Month: April 2024

Đặt cược vào lịch sử: Làm thế nào các bảo tàng của Việt Nam có thể trở thành trung tâm cờ bạc

By Trọng Chiến

Ở trung tâm Việt Nam, một hiện tượng độc đáo đang diễn ra bên trong những bức tường thiêng liêng của các bảo tàng, biến những pháo đài văn hóa và lịch sử này thành những trung tâm sôi động của một hoạt động bất ngờ: cờ bạc. Sự phát triển hấp dẫn này không…